ระบบสมดุลของแสงสีขาว white balance

Posted by Stock Photo on in เทคนิคการถ่ายภาพ

ระบบสมดุลของแสงสีขาว

ระบบสมดุลของแสงสีขาว หรือ  white balance เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล  โดยการถ่ายภาพจากที่เดียวกันแต่การเลือกใช้ แสงสีขาวต่างกันสีที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วย  หรือบางครั้งกล้องต่างยี่ห้อแต่ใช้ white balance เหมือนกันเท่ากัน แต่สีของภาพก็อาจจะออกมาแตกต่างกันได้เช่นกัน โดยผู้ใช้งานกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่จะเลือกและนิยมใช้การตั้งค่า WB ไว้ที่การตั้งค่าอัตโนมัติโดยการเลือกของกล้องเอง  โดยระบบ Auto นี้จะใช้งานได้ดีถ้าในที่สถานการณ์นั้นมีสีขาวอยู่จริงเท่านั้น  หากว่าภาพนั้นหรือขณะนั้นไม่มีสีขาวอยู่เลย จะทำให้สีของภาพนั้นออกมาอย่างผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง  โดยจะสังเกตุได้ว่า WB Auto จะทำงานได้ไม่ดีนัก เช่น การสังเกตุสีของรูปถ่ายเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกจะไม่มีสีแดงสด และสีจะซีด ๆ ไม่เหมือนที่ตาเห็น เราจึงต้องมีการเรียนรู้เรื่องการตั้งค่า ระบบสมดุลของแสงสีขาวกันด้วยเพื่อที่ภาพจะได้ออกมาสมจริงมากที่สุด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

  1. Stock Photo

    like this.

    กรกฎาคม 7, 2556